Pham Thi Mai Phuong - Miss Vietnam 2002

Pham Thi Mai Phuong

Phạm Thị Mai Phương. Miss Vietnam 2002 Born: 1985, Hai Phong Measurements:84-59-86

Read More »