Nguyễn Trần Huyền My

Nguyễn Trần Huyền My – 1st runner up Miss Vietnam 2014

Nguyễn Trần Huyền My – 1st runner up Miss Vietnam 2014| Born: 1995, Hanoi Nguyễn Trần Huyền My – 1st runner up Miss Vietnam 2014: Measurements: 83-62-93 | Height: 1m74 | Weight: 47kg

TOP 3 Miss Vietnam 2014

Top 3 Miss Vietnam 2014

TOP 3 Miss Vietnam 2014: Nguyễn Lâm Diễm Trang – Nguyễn Cao Kỳ Duyên – Nguyễn Trần Huyền My

Nguyễn Cao Kỳ Duyên

Nguyễn Cao Kỳ Duyên – Miss Vietnam 2014

Nguyen Cao Ky Duyen | Born: 1996 | Hometown: Nam Dinh | Measurements:86 – 63 – 91 Beautiful in bikini

MAI PHƯƠNG THÚY

Mai Phương Thúy – Miss Vietnam 2006

Mai Phương Thúy | Miss Vietnam 2006 | Born: 1988, Hanoi | Measurements: 86-61.5-95

Nguyễn Thị Huyền

Nguyễn Thị Huyền – Miss Vietnam 2004

Nguyễn Thị Huyền – Miss Vietnam 2004|Born: 1985, Hai Phong| Measurements: 84 – 60 – 91