TOP 3 Miss Vietnam 2014

Top 3 Miss Vietnam 2014

TOP 3 Miss Vietnam 2014: Nguyễn Lâm Diễm Trang – Nguyễn Cao Kỳ Duyên – Nguyễn Trần Huyền My

Vũ Thị Ngọc Châm

MAI PHƯƠNG THÚY

Mai Phương Thúy – Miss Vietnam 2006

Mai Phương Thúy | Miss Vietnam 2006 | Born: 1988, Hanoi | Measurements: 86-61.5-95