Dương Trương Thiên Lý – 2nd runner-up in Miss Universe Vietnam 2008

duong-truong-thien-ly2
Dương Trương Thiên Lý is a beauty pageant contestant who placed 2nd runner-up in Miss Universe Vietnam 2008, represented Vietnam in the Miss World 2008 pageant in South Africa. Wikipedia
Born: June 10, 1989 (age 26), Đồng Tháp Province, Vietnam

duong-truong-thien-ly

duong-truong-thien-ly

duong-truong-thien-ly1

3244 Total Views 2 Views Today